Welkom op de pagina van de familie Speksnijder

De genealogie van de familie Speksnijder heb ik opgesteld omdat de meisjesnaam van mijn moeder Speksnijder is.

De genealogie Speksnijder (de 'stamboom' in mannelijke lijn) begint met de stamvader Adriaen Bastiaensz.
Deze Adriaen Bastiaensz is zelf nooit in de archieven terug te vinden geweest met de achternaam Speksnijder.
Zijn 4 zoons en 1 dochter daarentegen wel, maar niet tijdens hun leven. Hun kinderen verwezen in diverse documenten
naar hun ouders en gebruikten daarbij de achternaam Speksnijder.

Ook werd niet altijd de naam Speksnijder gebruikt, maar vaak ook de afkorting ervan, namelijk: Spek.
Zo kon het voorkomen dat in een document persoon X met de achternaam Speksnijder aan werd geduid,
en dat in een ander document, voor dezelfde persoon de achternaam Spek werd gebruikt.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een tweesplitsing. In sommige takken werd uiteindelijk alleen de naam Speksnijder
nog maar gebruikt, terwijl andere takken volledig overstapten op de naam Spek.

Het is met zekerheid te zeggen dat alle personen in Nederland met de achternaam Speksnijder tot 1 familie behoren.
De naam Spek komt echter ook op andere plaatsen in Nederland voor in families die niets met onze familie
Spek(snijder) te maken hebben.

In deze genealogie zal in de eerste generaties de naam Spek nog gebruikt worden. In de periode na 1811 is het overgrote deel
van hen ook toegevoegd, maar nog niet alle personen met de achternaam Spek zijn uitgezocht.

Over de herkomst van de naam Speksnijder wordt gezegd dat deze mogelijk van de walvisvaart afkomstig is.
Ook wordt gezegd dat het verband houdt met het spek van varkens.
Tot nog toe is echter voor geen van beide bewijs gevonden.

De genealogische gegevens zijn ook omgezet in statistieken. Deze zijn in de vorm van een PowerPoint in te zien (met dank aan Arie Speksnijder).

Erik Rook


Reacties en aanvullingen kunt u e-mailen naar Erik Rook: hrook@online.nl

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2022